Utleige

Heile eller delar av huset kan leigast til ulike arrangement (møter, kurs, konfirmasjon, bryllaup, messer, konferansar o.l.).

Prisar: 

Sjå vedlegg:  Utleigetakstar 

Kontakt:
  Malvin Gjøn, 56 58 49 67 / 48 06 17 93
  malvingj(at)online.no

(at)=@

Sist oppdatert 24.01.2012 kl. 11:18