Torsdagstreff

Møte for alle generasjonar. Forkynning for voksne og barn, sang og musikk, "mitt bibelord", "min sang", kollekt, enkel kveldsmat. 
Utg.pkt.: Torsdagar i oddetalsveker kl. 17.30.

Våren 2013

17. januar: Familiemøte kl. 17.30 med Marit Andresen Røen frå Indremisjonssamskipnaden.

31. januar: Møte kl. 17.30 med Odd Eivind Steinsland frå NLM. Eigen barnesamling. 

14. februar: Møte kl. 17.30 med Per Fimreite. Eigen barnesamling. Årsmøte for bedehuset kl. 19.30.

14. mars: Møte kl. 17.30 med Kjetil Fyllingen frå Indremisjonssamskipnaden. Eigen barnesamling. 

11. april: Torsdagstreff/Lovsongskveld kl. 19.30 med Osvald Hindenes frå NLM. Samarbeid med Bibel, Bøn og Lovsongs-komiteen i Soknerådet.

25. april: Dikt og musikksamling kl. 17.30 med Haldis og Asle Reigstad. 

23. mai: Møte kl. 17.30.


Arbeidsgruppa i Eikelandsosen Bedehus
Kontaktpersonar: Norunn Rød Markhus 91 63 77 13, Kristi Rydland 41 55 06 79, Gunn Tove Rød 41 85 75 82
 

Sist oppdatert 23.01.2013 kl. 21:01