Søndagsskulen

Inviterer til samlingar for born frå 4 år og oppover. Yngre born kan komme i lag med foreldre/føresette. Me syng i lag, høyrer ei bibelforteljing, samlar inn pengar til eit fadderbarn og har leik eller aktivitet til slutt. Vaksne som er med får kaffi.

I starten av kvart semester deler me ut lappar med datoar for semesteret. Vanleg søndagsskule er kl. 11.00 på bedehuset. Velkommen!

Vinter/vår 2012:

22. januar, 25.mars, 1. april. Kom gjerne òg på familiegudsteneste søndag 5. febr kl. 11.00, Familemix søndag 19. febr. kl. 16.30 og Familiemix søndag 18. mars kl. 16.30.


Eikelandsosen bedehus
Kontaktperson: Ingebjørg Sundfjord Gjøn, 97 71 17 23

Sist oppdatert 24.01.2012 kl. 11:16