Foreiningsmøter

Foreningsmøte for medlemmene i Eikelandsosen Bedehus. Andakt, song, mat, åndeleg og sosialt fellesskap.
Utg.pkt.: Siste tysdagen i månaden kl. 20.00.

2013: 26. februar, 19. mars, 30. april, 28. mai, 24. september, 29. oktober, 26. november.


Eikelandsosen Bedehus

Sist oppdatert 23.01.2013 kl. 21:04