Holdhus og Eikelandsosen musikkor

Eit fint songfellesskap for deg som vil vera med og syngja evangeliet i ord og tonar. Øving ca. ein gong i månaden. Me syng på kristne samlingar i eigen kommune, stundom tek me turar andre stader.
Du er velkomen til å ta del med oss i enkel evangelisk song.

Musikkoret
Kontaktperson: Harald Rydland, 56 58 12 47 / 41 08 68 45

Sist oppdatert 24.01.2012 kl. 11:14