Fusa ungdomsklubb

"Kom og heng her" - klubb for 8. klassingar og oppover. Aktivitetar, spel, andakt, pizza, kiosk, turar, U-treff, musikk m.m.
Fredagar kl. 19.30 - 22.00 etter plan.
Sjå plan på www.fusaungdomsklubb.no

Fusa Sokneråd
Kontaktperson: Hans Einar Markhus, 95 93 65 80

Sist oppdatert 24.01.2012 kl. 11:14