Familiemix

Gudstenestesamling på tvers av generasjonar og bygdegrenser.
Søndagar (i hovudsak kl. 16.30, av og til 11.00) etter plan.
- Rom for alle, Rom for deg!

Våren 2013: 10. februar kl.16.30,  14.april kl.16.30 og 2. juni kl. 16.30.
Fusa Sokneråd
Kontaktperson: Sokneprest Roar Strømme, 97 03 77 37

Sist oppdatert 23.01.2013 kl. 20:46